Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Zarząd

Maria Kopczyńska-Martinez - prezes zarządu, Krzysztof Kopczyński - prokurent

 

Więcej

Oferta

FILM: Produkcja wykonawcza filmów i konsultacje projektów filmowych.

ARCHITEKTURA: Projektowanie, nadzór, doractwo.

Więcej

Kontakt

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Monika  Filipowicz,  Nooria  Habebi,  Monika  Kącka-Rodak,  Emilia  Kulpa,  Tadeusz  Łaszczewski,  Tomasz  Nowak,  Ewa  Romanowska-Różewicz,  Piotr  Rosołowski,  Hu  Ting Ting ,  Rafał  Wyżykowski,

Więcej