Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Zarząd

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Marta  Dudziewicz,  Janusz  Dymek,  Władimir  Fienczenko,  Monika  Filipowicz,  Grzegorz  Jarzyna,  Mieczysław  Litwiński,  Czesław  Miłosz,  Rafał  Samborski,  Piotr  Strzembosz,  Dimitrij  Wasiliew,

Więcej