Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Zarząd

Maria Kopczyńska-Martinez - prezes zarządu, Krzysztof Kopczyński - prokurent

 

Więcej

Oferta

FILM: Produkcja wykonawcza filmów i konsultacje projektów filmowych.

ARCHITEKTURA: Projektowanie, nadzór, doractwo.

Więcej

Kontakt

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Ireneusz  Kania,  Jacques  Lassalle,  Piotr  Mikołajczak,  Mateusz  Romaszkan,  Szymon  Skalski,  Michal  Slusarczyk,  Krzysztof  Talczewski,  Andrzej  Wajda,  Dr  Watkins,  Paweł  Wendorff,

Więcej