Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Zarząd

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu, Maria Kopczyńska-Martinez - członek zarządu

 

Więcej

Oferta

FILM: Produkcja filmów i konsultacje projektów filmowych.

ARCHITEKTURA: Projektowanie, nadzór, doractwo.

Więcej

Kontakt

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

prof. Leszek  Kołakowski,  Tadeusz  Mazowiecki,  Tue Steen  Muller,  Jędrzej  Niestrój, prof. Wojciech  Pisula,  Dorota  Rozowska,  Bartosz  Straburzyński,  Dorota  Szczepańska,  Bartek  Topa,  Alicja  Zarin,

Więcej