Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Zarząd

Maria Kopczyńska-Martinez - prezes zarządu, Krzysztof Kopczyński - prokurent

 

Więcej

Oferta

FILM: Produkcja wykonawcza filmów i konsultacje projektów filmowych.

ARCHITEKTURA: Projektowanie, nadzór, doractwo.

Więcej

Kontakt

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Sławomir  Bergański,  Aleksander  Czernow,  Marta  Dudziewicz,  Wiktor  Lisakowicz,  Jerzy S.  Majewski,  Mateusz  Romaszkan,  Marcin  Stachurski, ks. Jan  Twardowski,  Jolanta  Wachel,  Tomasz  Wert,

Więcej