Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Maria  Amiri,  Olga  Bieschmielnicyna,  Łukasz  Caban,   Inesa J. Piątkowska,  Przemysław  Pietras,  Marcin  Pilich,  Dorota  Sachar,  Rafał  Samborski, ks. Jan  Twardowski,  Małgorzata  Zawadzka,

Więcej