Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

prof. Bronisław  Geremek,  Sławosz  Kwinta,  Kacper  Lisowski,  Tadeusz  Łaszczewski,  Jędrzej  Niestrój,  Krzysztof  Nowak-Tyszowiecki,  Robert  Papiernik ,  Jan  Tomaszewski,  Ewa  Winnicka,  Małgorzata  Zawadzka,

Więcej