Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Stanisław  Brudny,  Andrzej  Dźwierżyński,  Tatiana  Jakowlewa,  Ryszard  Latecki,  Wiktor  Lisakowicz,  Albert  Maysles,  Paul  Morris,  Marcin  Pilich,  Wiktor  Zborowski,  Bartek  Żyła,

Więcej