Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Zarząd

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu, Maria Kopczyńska-Martinez - członek zarządu

 

Więcej

Oferta

FILM: Produkcja filmów i konsultacje projektów filmowych.

ARCHITEKTURA: Projektowanie, nadzór, doractwo.

Więcej

Kontakt

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Sławomir  Bergański,  Radosław  Gębicz,  Knut  Janson,  Krzysztof  Kamyszew,  Krzysztof  Kopczyński,  Stefan  Szczepłek,  Krzysztof  Talczewski, pastor Lech  Tranda,  Jerzy  Zalewski,  Alicja  Zarin,

Więcej