Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Aleksander  Duraj,  Jarosław  Gowin,  Tatiana  Jakowlewa,  Wojciech  Kawecki,  Agnieszka  Kowalczyk,  Maciej  Marczewski,  Przemysław  Nikiel ,  Jan  Peszek,  Jacek  Petrycki,  Józef  Torsz,

Więcej