Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Wojciech  Anuszyk,  Marcin  Majewski, prof. Wiktor  Osiatyński,  Jafar  Panahi,  Barbara  Pawłowska,  Maciej  Płażyński,  Jens  Schroder,  Sławomir  Wiśniewski,  Mariusz  Wosiński,  Magdalena  Zarenkiewicz,

Więcej