Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Zarząd

Maria Kopczyńska-Martinez - prezes zarządu, Krzysztof Kopczyński - prokurent

 

Więcej

Oferta

FILM: Produkcja wykonawcza filmów i konsultacje projektów filmowych.

ARCHITEKTURA: Projektowanie, nadzór, doractwo.

Więcej

Kontakt

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Marta  Ambrosiewicz,  Teresa  Bancewicz,  Barbara  Labuda,  Tadeusz  Łaszczewski,  Mariusz  Marks,  Alicja  Mickielewicz,  Krzysztof  Pakulski,  Monika  Rakusa-Suszczewska,  Krzysztof  Talczewski,  Maria  Zmarz-Koczanowicz,

Więcej