Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Piotr  Bujno, prof. Tadeusz  Gadacz,  Tadeusz  Kępiński,  Wacław  Kopeć,  Grzegorz  Lato,  Aksana  Nowokszczonowa,  Cecylia  Pacura,  Marcin  Sauter,  Krzysztof  Talczewski,  Aleksandra  Weyna,

Więcej