Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Bartłomiej  Budzyński,  Aleksander  Gutman,  Wiktor  Lisakowicz,  Katarzyna  Malinowska,  Tomasz  Pytka,  Tomasz  Pytka,  Dorota  Rozowska,  Tadeusz  Sobolewski,  Tomasz  Wert,  Zhu  Yuanhhang,

Więcej