Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Eugenio  Barba,  Anna  Baumiller,  Artur  Kapala,  Olga  Litwikowa,  Janusz  Michalski,  Paweł  Nowacki,  Barbara  Paciorkowska,  Ewa  Romanowska-Różewicz,  Natasza  Sierocka,  Zhu  Yuanhhang,

Więcej