Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Anna  Baumiller,  Jemal  Gamtsemlidze,  Tadeusz  Kępiński,  Paweł  Makowski,  Robert  Papiernik ,  Marek  Peuker,  Andrzej  Seweryn,  Edyta  Sotowska,  Joanna  Trzeciak,  Aleksandr  Tur,

Więcej