Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Andrzej  Fidyk, prof. Jan  Grossfeld,  Jerzy S.  Majewski,  Klaudia  Mughrabi,  Cecylia  Pacura,  Dorota  Rozowska,  Marcin  Stachurski,  Tadeusz  Sudnik,  Agnieszka  Światłoń,  Nikołaj  Wołkow,

Więcej