Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

 

 

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed zamordowaniem go przez żołnierza rzymskiego na dziedzińcu domu w Syrakuzach w 212 r. p.n.e. Uczony rysował wtedy na piasku figury geometryczne.

Zdanie Archimedesa jest dla nas symbolem obrony wartości przed barbarzyństwem.

 

Działamy na rynku mediów od 1997 roku.

Nasze ekipy kręciły zdjęcia w Afganistanie, Australii, Austrii, Argentynie, Belgii, Chile, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Izraelu, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Polsce. Realizowalismy projekty edukacyjne w Afganistanie, na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie i w Polsce. 

 

Produkujemy filmy i programy telewizyjne, realizujemy filmowe projekty edukacyjne, doradcze i promocyjne w mediach.

Nasz dział Eureka Architekci pracuje od 2014 roku. Zaprojektował ponad 100 domów.