Zarząd

EUREKA MEDIA

skr. poczt. 25
05-410 Józefów 3

e-mail: info(at)eurekamedia.info

 

 

 

Krzysztof Kopczyński

Krzysztof Kopczyński

prezes zarządu, wykładowca akademicki, reżyser, producent i konsultant

Maria Kopczyńska-Martinez

Maria Kopczyńska-Martinez

członek zarządu, architekt

 

 

Eureka Media Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr. 0000359335, kapitał zakładowy 5000 zł, regon 142449247, NIP 1132805215.

 

Uwaga!

Podane adresy poczty elektronicznej i numery telefonów mogą być wykorzystywane wyłącznie w sprawach dotyczących działalności firmy Eureka Media.

Prosimy nie dzwonić do nas z ofertami i nie przesyłać na nasze adresy żadnych ofert, reklam i tym podobnych treści.

Podane numery telefonów i adresy e-mail nie są udostępnione publicznie w rozumieniu Art. 25, ust. 2, pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.).

Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych.