"Sojusznicy" - Recenzje i opinie

Półgodzinny dokument w reżyserii Rafała Mierzejewskiego podsumowuje doświadczenia pierwszego roku członkostwa Polski w NATO. Zawiera m. in. wypowiedzi polityków i wojskowych sojuszu oceniających nasz wkład w struktury tej organizacji oraz opinie polskich oficerów pełniących służbę w sojuszu. Film wyprodukowano w pięciu wersjach językowych (polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej) na zamówienie MSZ we współpracy z Biurem Prasy i Informacji MON. Film rozpowszechniany będzie przez placówki dyplomatyczne i instytuty kulturalne. Film obejrzą żołnierze uczestniczący i służący w strukturach NATO.

(B k), "Polska Zbrojna" nr 14, marzec 2000