Archiwum

Liczba znalezionych wydarzeń: 641


"Obcey" w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury

2012-10-21

Zapraszamy na projekcję dokumentu "Obcey" [Obcy], która odbędzie się 16 listopada 2012 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury (Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn). Po projekcji spotkanie z reżyserką, Iwoną Siekierzyńską. Godzina projekcji będzie podana na stronie www.nok.pl.

"Latawce"  - film o niedostatkach wiedzy filmowej
"Latawce" - film o niedostatkach wiedzy filmowej

Edukacja Audiowizualna i Medialna w świecie - Konferencja 23 listopada 2012, Warszawa

2012-10-15

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Zakładem Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Eureka Media Sp. z o.o. organizują w 23 listopada 2012 roku jednodniową konferencję, której celem będzie rozpoznanie stanu edukacji audiowizualnej i medialnej w świecie i dyskusja nad możliwymi działaniami w Polsce. Konferencja będzie spotkaniem teoretyków i praktyków edukacji audiowizualnej i medialnej.

Przez edukację audiowizualną i medialną rozumiemy zarówno edukację w dziedzinie mediów, szczególnie filmu - w tym naukę wykorzystywania narzędzi multimedialnych - jak i zastosowanie mediów w edukacji w innych dziedzinach. Planujemy referaty (przedstawiane na żywo i on-line) z sześciu krajów, referat poświęcony polityce Unii Europejskiej w tej dziedzinie (na tle świata) oraz referat  i dyskusję przedstawiające prognozy przyszłości edukacji audiowizualnej i medialnej w Polsce.
 

Obszary naszych zainteresowań są następujące:

1. Stan wyjściowy (2012): podstawa prawna edukacji w tych dziedzinach, instytucje zajmujące się taką edukacją, poziomy edukacji, specjalne przedmioty na różnych poziomach edukacji, dostęp edukowanych do sprzętu i technologii (Internet), kierunki studiów i szkoły różnych szczebli zajmujące się taką edukacją, opinie nt. stanu na rok 2012, główne problemy do rozwiązania, oceny bieżącej sytuacji;

2. Planowane zmiany - ich założenia, harmonogram, siły sprawcze, pomoc instytucjonalna państwa, planowane relacje z mediami i biznesem, edukacja „wykluczonych”, leczenie wtórnego analfabetyzmu komputerowego;


3. Case study – opis udanego przedsięwzięcia lub wydarzenia w dziedzinie edukacji audiowizualnej i medialnej (np. platformy e-learningowej, programu nauczania, programu radiowego lub telewizyjnego o charakterze interaktywnym, zestawu materiałów dydaktycznych itp.).

Języki konferencji – angielski i polski. Przewidziane jest tłumaczenie polskiej części dyskusji dla gości anglojęzycznych.

Zapraszamy do nowego BUW-u, Dobra 56/66, s. 256, godz. 10.00. Więcej informacji wkrótce.


„Las” w 13. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

2012-09-25

 

W dniach 3 – 12 sierpnia 2012 roku odbyła się 13-sta edycja Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu na Roztoczu. Jednym z punktów programu był cykl prezentujący filmy osadzające swoją dramaturgię na motywie lasu lub takie, które wykorzystują motyw lasu jako tło swoich filmowych opowieści.

W cyklu tym, o nazwie „Cały ten las”, wyświetlonych zostało 11 filmów z całego świata, w tym również „Las” naszej produkcji w reżyserii Piotra Dumały. 

Więcej informacji o filmach na LAFie: http://www.laf.net.pl/index.php?page=podgladamy-europe

 


„Planeta Kirsan” na Festiwalu Objazdowym WATCH DOCS.

2012-09-21

„Planeta Kirsan”, film naszej produkcji w reżyserii Magdaleny Pięty wyświetlany był podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie., który jest jedną z największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka.

Z kolei w tym roku film ten wziął udział w Festiwalu Objazdowym WATCH DOCS na którym pokazywane są wybrane produkcje, które brały udział w MFF WATCH DOCS w roku poprzednim. „Planeta Kirsan” wyświetlona została w kilkunastu miastach, w ubiegłym tygodniu w Chełmie.

Więcej informacji o festiwalu znajdziecie tutaj: http://watchdocs.pl/objazdowy/


„Latawce” na Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej

2012-09-19

Z przyjemnością piszemy, że film „Latawce” naszej produkcji (w reżyserii Beaty Dzianowicz)  został po raz kolejny (14 razy) pokazany w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Celem projektu jest przybliżanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat sztuki filmowej. Pokazuje się im ciekawe i ważne filmy (zarówno współczesne jak i tzw. klasykę).

Po więcej informacji o Nowych Horyzontach zapraszamy na stronę: http://www.nhef.pl/