Wydarzenia

Liczba znalezionych wydarzeń: 624

Na planie filmu "Deyna" w San Diego
Na planie filmu "Deyna" w San Diego

W roku 2013 o roku 2012

2013-01-04

W 2012 roku minęło 15 lat działania firmy Eureka Media. Z tej okazji wspominamy z sentymentem wszystkich, którzy przyczyniali się do naszych wspólnych sukcesów.

 

Zaczęliśmy też tworzyć statystyki. Na razie wiemy, że do końca października 2012 roku nasze filmy były pokazywane w polskich telewizjach 763 razy. Najczęściej: „Deyna” – 67 razy, „52%” - 44 razy, „Warszawa do wzięcia” – 40 razy, „Nasiona” – 39 razy, „Cud nad Wisłą” – 37 razy, „Elektryczka” – 34 razy, „Jasnowidz” – 33 razy, „Kamienna cisza” – 24 razy, „Moja Warszawa” – 20 razy.

 

Dziękujemy Wam i pozdrawiamy! Wszystkim czytającym te słowa życzymy twórczego roku 2013!

"Latawce"  - film o niedostatkach wiedzy filmowej. Premiera
"Latawce" - film o niedostatkach wiedzy filmowej. Premiera

Program konferencji "Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków" »

2012-11-05

Zapraszamy 23 listopada!
Organizatorzy konferencji: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i Eureka Media Sp. z o.o.

» Więcej


"Latawce" na 16 Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA

2012-11-04

23 listopada 2012 roku o godz. 19.00 w poznańskim Centrum Kultury "Zamek" (ul. Święty Marcin 80/82) odbędzie się specjalny pokaz dokumentu dr Beaty Dzianowicz "Latawce", i to w przytomnosci reżyserki, która wchodzi w skład jury Festiwalu. Zapraszamy!


"Obcey" w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury

2012-10-21

Zapraszamy na projekcję dokumentu "Obcey" [Obcy], która odbędzie się 16 listopada 2012 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury (Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn). Po projekcji spotkanie z reżyserką, Iwoną Siekierzyńską. Godzina projekcji będzie podana na stronie www.nok.pl.

"Latawce"  - film o niedostatkach wiedzy filmowej
"Latawce" - film o niedostatkach wiedzy filmowej

Edukacja Audiowizualna i Medialna w świecie - Konferencja 23 listopada 2012, Warszawa

2012-10-15

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Zakładem Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Eureka Media Sp. z o.o. organizują w 23 listopada 2012 roku jednodniową konferencję, której celem będzie rozpoznanie stanu edukacji audiowizualnej i medialnej w świecie i dyskusja nad możliwymi działaniami w Polsce. Konferencja będzie spotkaniem teoretyków i praktyków edukacji audiowizualnej i medialnej.

Przez edukację audiowizualną i medialną rozumiemy zarówno edukację w dziedzinie mediów, szczególnie filmu - w tym naukę wykorzystywania narzędzi multimedialnych - jak i zastosowanie mediów w edukacji w innych dziedzinach. Planujemy referaty (przedstawiane na żywo i on-line) z sześciu krajów, referat poświęcony polityce Unii Europejskiej w tej dziedzinie (na tle świata) oraz referat  i dyskusję przedstawiające prognozy przyszłości edukacji audiowizualnej i medialnej w Polsce.
 

Obszary naszych zainteresowań są następujące:

1. Stan wyjściowy (2012): podstawa prawna edukacji w tych dziedzinach, instytucje zajmujące się taką edukacją, poziomy edukacji, specjalne przedmioty na różnych poziomach edukacji, dostęp edukowanych do sprzętu i technologii (Internet), kierunki studiów i szkoły różnych szczebli zajmujące się taką edukacją, opinie nt. stanu na rok 2012, główne problemy do rozwiązania, oceny bieżącej sytuacji;

2. Planowane zmiany - ich założenia, harmonogram, siły sprawcze, pomoc instytucjonalna państwa, planowane relacje z mediami i biznesem, edukacja „wykluczonych”, leczenie wtórnego analfabetyzmu komputerowego;


3. Case study – opis udanego przedsięwzięcia lub wydarzenia w dziedzinie edukacji audiowizualnej i medialnej (np. platformy e-learningowej, programu nauczania, programu radiowego lub telewizyjnego o charakterze interaktywnym, zestawu materiałów dydaktycznych itp.).

Języki konferencji – angielski i polski. Przewidziane jest tłumaczenie polskiej części dyskusji dla gości anglojęzycznych.

Zapraszamy do nowego BUW-u, Dobra 56/66, s. 256, godz. 10.00. Więcej informacji wkrótce.