Artykuł w Kwartalniku "Kamera"

2007-09-18

Ukazał się właśnie kolejny numer Kwartalnika "Kamera", w którym zamieszczony jest obszerny artykuł Krzysztofa Kopczyńskiego pt. "O zmierzchu i przed świtem". Inspiracją do powstania tekstu była dyskusja, jaka odbyła się podczas tegorocznego 47. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a poświęcona była koprodukcjom międzynarodowym w filmie dokumentalnym i animowanym. Artykuł porządkuje własne doświadczenia autora zebrane podczas kilku ostatnich lat pracy na polskim i międzynarodowym rynku dokumentu, a także zawiera pewne uogólnienia na temat "dokumentalnej sprawy polskiej" w świecie.

» Przeczytaj artykuł (pdf)