Informacja w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)

2018-05-24


Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Eureka Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, adres do korespondencji skr. poczt. 25, 05-410 Józefów tel. 604 276 954 , adres e-mail: biuro@eurekaarchitekci.info.

2. Celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja zawartych umów. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz zaufane podmioty będące zleceniobiorcami Eureka Media Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@eurekaarchitekci.info.