Oferta

Produkcja filmów i programów telewizyjnych

Produkujemy filmy wszelkich gatunków i programy telewizyjne od 1997 roku. Współpracujemy z wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie z kraju i zagranicy. Nasze filmy były pokazywane kilka tysięcy razy w 70 krajach i zdobyły ponad 130 nagród festiwalowych. 

Promocja i doradztwo w dziedzinie mediów

Od 1997 roku zajmujemy się doradztwem medialnym dotyczącym zawartości (content) - także w dziedzinie promocji. Opiniujemy i korygujemy projekty medialne.

Wykorzystujemy metodologię coachingu i najnowsze rozwiązania europejskie (Krzysztof Kopczyński jest certyfikowanym w 2012 roku coachem ICC i absolwentem Screen Leaders EU Training organizowanego pod auspicjami Irish Film Board).

Ocena i korekta projektów filmowych

Pomagamy w przygotowaniu wniosków do instytucji finansujących produkcję filmową w Polsce i za granicą (Polski Instytut Sztuki Filmowej, fundusze regionalne, Fundusz "Kreatywna Europa") - w zakresie formalnym i merytorycznym (script doctoring projektów dokumentalnych i fabularnych). Jesteśmy wielokrotnymi beneficjentami i ekspertami tych funduszy. Mamy kontakty z najlepszymi konsultantami na świecie. Zapewniamy tłumaczenia przez native speakerów.

Opiniujemy projekty filmowe na wszystkich etapach (od pomysłu poprzez prace scenariuszowe do rough cut).

Edukacja i szkolenia w dziedzinie filmu

Organizujemy warsztaty, konferencje i szkolenia oraz udzielamy konsultacji w dziedzinie filmu. Jesteśmy partnerem Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej, realizowanego od 2012 roku przez Polski Instutut Sztuki Filmowej oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykorzystujemy metodologię coachingu (Krzysztof Kopczyński jest certyfikowanym w 2012 roku coachem ICC).