Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys

Krzysztof Kopczyński - filmowiec, wykładowca uniwersytecki. Pracuje w Zakładzie Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współwłaścicielem firmy Eureka Media, założonej w 1997 roku. Działa jako producent, reżyser, wykładowca i konsultant w dziedzinie mediów. Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Polskiej Akademii Filmowej i European Documentary Network. Ma certyfikat międzynarodowego coacha International Coaching Community.

Więcej

Działalność akademicka

Krzysztof Kopczyński pracuje od 1983 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie na stanowisku docenta w Zakładzie Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej. Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia, jak: tradycja romantyczna w filmie, związki literatury z filmem i mediami, film dokumentalny, scenariuszopisarstwo, interaktywność w filmie.

 

Filmografia

Poniższa lista zawiera filmy dokumentalne i fabularne, filmy edukacyjne i informacyjne, a także programy telewizyjne wyprodukowane przez Krzysztofa Kopczyńskiego - w tym również wybrane dzieła audiowizualne zrealizowane jeszcze przed powstaniem firmy Eureka Media.

Więcej

Publikacje

Poniższa lista zawiera ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego: książki autorskie, opracowania, redakcje, artykuły, recenzje.

Więcej

Konferencje

Poniższa lista zawiera ważniejsze niepublikowane referaty na konferencjach, w jakich uczestniczył Krzysztof Kopczyński - filmoznawczych i literaturoznawczych.

Więcej