Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Jacek  Brzostyński,  Łukasz  Głowacz,  Iwona  Kajszczak,  Sławomir  Karolak,  Saba Zuzanna  Krasoczko,  Antoni  Łazarkiewicz,  Barbara  Paciorkowska,  Robert  Papiernik ,  Tomasz  Skoneczny,  Jacek  Szarański,

Więcej