Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Maksim  Efros,  Oleg  Gołowieszkin,  Agnieszka  Gronowicz,  Natalia  Koryncka-Gruz,  Bartosz  Piotrowski,  Ewa  Romanowska-Różewicz,  Anna  Rudawska,  Jens  Schroder,  Aleksandra  Weyna,  Sergiej  Zeziułkow,

Więcej