"Słowa i Znaki" - Opis

Odcinek "Kultura i masa" został zakwalifikowany na VIII Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT.

Jego pokaz konkursowy i dyskusja z naszym udziałem odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury, 20-23 listopada 2002.