"Borowiczek" - Opis

Andriej to chłopiec z białoruskiej wioski, który urodził się z licznymi fizycznymi i psychicznymi wadami. Rodzice przez wiele lat nie mogli się zdecydować, czy wychowywać go samodzielnie, więc ich syn spędził ten czas w sierocińcu. Dopiero w 2002 r. zabrali go do domu. Przyjazd chłopca stał się wydarzeniem w całej okolicy. Stosunki Andrieja z rodziną, zwłaszcza z matką i jednym z braci, nie od razu układały się dobrze. Musieli oni poświęcić dużo czasu i cierpliwości, by nauczyć się komunikacji z Andriejem i przekonać go do siebie. Z czasem jednak został otoczony opieką i ciepłem rodzinnym. Jego wielka pasją stało się łowienie ryb. Polubił też chodzenie do szkoły, głównie ze względu na kontakty z rówieśnikami, które jednak są ograniczone przez indywidualny tryb nauczania. Osoby ze schorzeniem, takim jak u Andrieja, zwykle nie dożywają czterdziestu lat. Jednak, dzięki decyzji rodziców, Andriej ma szansę przeżyć swoje krótkie życie otoczony miłością i realizować pasje, nie zaś spędzić je w specjalistycznym ośrodku dla psychicznie chorych.