Eureka Media w Magazynie Creative Desk Polska

2016-07-03


Wydaje się, że szczególne znaczenie Programu Media dla prac firmy podejmowanych w latach 2004-2016 da się opisać następująco:

1.      dofinansowanie z Programu Media umożliwiło profesjonalne prowadzenie developmentu projektów – pozwoliło na ocenę, które z nich mają potencjał międzynarodowy, które powinny być wyprodukowane z myślą wyłącznie o polskim rynku, a które należy zakończyć na etapie developmentu;

2.      Program Media pokrył ok. 50% kosztów developmentu, co pozwoliło firmie na ograniczenie strat wynikających z zaprzestania prac nad słabszymi projektami;

3.      poza filmem „303”, który nie jest jeszcze skończony, wszystkie mają międzynarodową dystrybucję; w jednym wypadku skorzystaliśmy z dofinansowania z Programu Media Broadcasting;

4.      na uwagę zasługuje wyraźnie widoczna tendencja do zmniejszania biurokracji w ramach Programu. Jest to tendencja odwrotna wobec tego, co dzieje się na polskim rynku filmowym. Program Media służy interesom producentów stawiających sobie ambitne cele i wspiera ich ze zrozumieniem, że na rynku filmowym nie wszystko się udaje. Ta motywacyjna rola Programu miała dla współpracowników firmy Eureka Media bardzo duże znaczenie.

Ogólniejsze uwagi nt. sytuacji na polskim rynku dokumentalnym – także dot. Programu Media – można znaleźć w publikacjach Krzysztofa Kopczyńskiego: O możliwości wykorzystania tradycji zespołów filmowych w rozwijaniu projektów filmów dokumentalnych w drugiej dekadzie XXI wieku, w: Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, Łódź 2013; Dystrybucja polskich filmów dokumentalnych w świecie – smuga cienia, w: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, Łódź 2015; Polska produkcja dokumentalna z perspektywy II dekady XXI wieku (stan obecny i prognozy), w: Czeski polski film dokumentalny w czasach europeizacji, Kraków 2015.

nr 2/2016